Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Forskning

Hedeby har været genstand for arkæologisk forskning i mere end 100 år. I år 1900 genopdagede man bopladsen og begyndte de første udgravninger, der frem for alt intensiveredes i 1930'erne og 1960'erne. Frem til 1981 havde man undersøgt ca. 5 procent af det godt 28 hektar store bopladsareal inden for den mægtige halvkredsvold.  Huse, værksteder og gravpladser så for første gang efter godt 1000 år dagens lys igen. Den grundige dokumentation fra de forskellige undersøgelser danner grundlaget for videre arkæologiske analyser.

I 1979/1980 foretag man en omfattende udgravning af havnen, der bl.a. bragte resterne af et kongeligt krigsskib og store dele af anløbsbroerne for en dag. Inden for rammerne af et nyt forskningsprojekt begyndte man i januar 2002 at undersøge hele bopælsarealet ved hjælp af skånsomme, geofysiske målingsmetoder. Ud fra resultatet af disse målinger kunne man så målrettet gennemføre mindre udgravninger. Ved hjælp af et geografisk informationssystem (GIS) kombineres nye forskningsresultater med informationerne fra de gamle udgravninger, og derved udvides vores kendskab til Hedeby hele tiden.

I 2017 blev der gennemført endnu en udgravning, denne gang i en af de store gravpladser. Denne undersøgelse var en fortsættelse af en udgravning, man havde påbegyndt samme sted i 1939, men som var blevet afbrudt af krigen. I alt bjærgede man her over 12.000 fund. Disse fund afspejlede overgangen fra hedenske til kristne begravelsesskikke, og vidner om tilstedeværelsen af en velhavende overklasse.

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op